หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 
   
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
  “ มุ่งพัฒนาตำบลบ้านเป้าให้น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเป็นสุข
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ”
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเป้า  
 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
  จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย
    ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน
    ตำบลบ้านเป้ามีมรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
    ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
โครงสร้างพื้นฐาน
 
กลยุทธ์
  ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อ
และสะพาน
  ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนา
แหล่งน้ำการเกษตร
  ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ
  ด้านการวางผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
กลยุทธ์
  ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
 
กลยุทธ์
  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
  ด้านการศึกษา
  ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน
  ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 
กลยุทธ์
  ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
 
กลยุทธ์
  ด้านการพัฒนาบุคลากร
  ด้านการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร.084-6111-030
โทร : 061-208-3883
รับเรื่องร้องเรียน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ : 054-360-664 โทรสาร : 054-360-664
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
จำนวนผู้เข้าชม 415,877 เริ่มนับ 20 พ.ย. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10