วันเสาร์ ที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 03:23

กองคลัง


นางสุปรียา พันธ์ปวน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวหนึ่งหทัย ยะเรืองระวี
นักวิชาการพัสดุ

น.ส.ศมจรีย์ เพชรพลอย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวกรกต สุนินตา
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกุลปวีร์ ติดไชย
เจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.พนิดา จันทร์อินตา
ผ.ช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายอานนท์ จันทร์สม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า
(2019-06-20 00:05:19) อ่าน 613 ตอบ 2


แผนที่ Google Maps