วันพฤหัส ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:22

กองช่าง


นายกฤษณายุทธ ใจละออ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายทินวัฒน์ สมคำ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายวินัย ใจละออ
นายช่างโยธา

น.ส.ปิยะวรรณ แสนหลวง
ผช.เจ้าพนักงาธุรการ

นายเอกชัย ทาใจ
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายวีรินท์ ใจจ๋าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายสุรวุฒิ พิจอมบุตร
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า
(2019-06-20 00:05:19) อ่าน 619 ตอบ 2


แผนที่ Google Maps