วันเสาร์ ที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 04:13

สมาชิกสภา อบต.บ้านเป้า


นายศุภขจร พรมเชื้อ
ประธานสภา อบต.บ้านเป้า

นายสิงห์คาย สุยะใจ
รองประธานสภา อบต.บ้านเป้า

จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร
เลขานุการสภา อบต.บ้านเป้า

นายสมชาย คำลือสาย
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 1

นายมานพ เชื้อสายใจ
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 2

นายทวีทรัพย์ ขัดชมภู
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 2

นายชุมพล ฟูปิง
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 3

นายสุพันธ์ นิวันเปี้ย
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 4

จ่าสิบเอกจักรกฤษณ์ สุยะใจ
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 5

นายวีราภณ คำมี
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 7

นายรังสิต อินต๊ะวงศ์
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 7

นายสมาน ปันทะสืบ
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 8

นางพยอม วรรณารักษ์
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 8

นายวร จันทร์ปัน
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 9

นางจันทร์ฟอง ดีปุกเปียง
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 9

นายไกรลาศ จันทร์พรมมิน
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 10

นายนิติพัฒน์ โนใจปิง
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 10

นายธนากร ดวงแก้วกูล
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 11

นายดำรงค์ เทพปินตา
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 11

นายพิชาญ ยอดพิบุตร
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 12

นางณัฐชยา มิ่งเชื้อ
สมาชิกอบต.บ้านเป้า หมู่ 12

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า
(2019-06-20 00:05:19) อ่าน 613 ตอบ 2


แผนที่ Google Maps