วันเสาร์ ที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 02:55

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ เฉพาะชื่อ-นามสกุลเท่านั้นที่จะต้องใช้ในการแสดงข้อมูล

***หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อเป็นนามแฝง, ที่อยู่/เบอร์โทรผิด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จะไม่นำเรื่องของท่านไปดำเนินการ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้

กรุณาเลือกและป้อนข้อมูลเรื่องร้องทุกข์

 

หมายเหตุ : กรณีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการต่าง ๆ ( อาทิ ก่อสร้างถนน วางท่อระบายน้ำ ขยายเขตประปาชุมชน วางระบบเสียงตามสายใหม่ งานโครงการประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น ) ต้องผ่านกระบวนการเวทีประชาคมบรรจุในแผนชุมชนและบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี ของอบต.บ้านเป้า ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า
(2019-06-20 00:05:19) อ่าน 613 ตอบ 2


แผนที่ Google Maps