วันพฤหัส ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06:04

รายการเรื่องราวร้องทุกข์

ค้นหาเรื่องร้องทุกช์ (ป้อนชื่อผู้ร้อง หรือรายละเอียดในคำร้อง)

เลขรับที่/วันที่รับ รายละเอียด หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ
1 / 27 มิ.ย. 2562 ขอให้เก็บเศษหญ้า/เศษกิ่งไม้ - ขอเจ้าหน้าที่มาดูแลหน่อย

ดำเนินการแล้ว

2 / 27 มิ.ย. 2562 ขอให้เก็บเศษหญ้า/เศษกิ่งไม้ - ขอเจ้าหน้าที่มาดูแลหน่อย

ดำเนินการแล้ว

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า
(2019-06-20 00:05:19) อ่าน 619 ตอบ 2


แผนที่ Google Maps