วันเสาร์ ที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 03:46

รายการเรื่องราวร้องทุกข์

ค้นหาเรื่องร้องทุกช์ (ป้อนชื่อผู้ร้อง หรือรายละเอียดในคำร้อง)

เลขรับที่/วันที่รับ รายละเอียด หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ
1 / 27 มิ.ย. 2562 ขอให้เก็บเศษหญ้า/เศษกิ่งไม้ - ขอเจ้าหน้าที่มาดูแลหน่อย กองช่าง

ดำเนินการแล้ว

2 / 27 มิ.ย. 2562 ขอให้เก็บเศษหญ้า/เศษกิ่งไม้ - ขอเจ้าหน้าที่มาดูแลหน่อย กองช่าง-ส่วนกลาง

ยังไม่ได้รายงาน

3 / 30 พ.ย. 542 ก่อสร้างถนน/ระบบระบายน้ำ - เนื่องด้วยขณะนี้กำลังจะเข้าช่วงฤดูฝน บ้านเรือนภายในซอยนี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในทุกๆปี เนื่องจากน้ำไหลบากจากท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบ่อหิน และไม่มีการจัดการระบบระบายน้ำที่ดี และในปี 2562 คนในชุมชนได้จัดการปัญหาดัง

ดำเนินการแล้ว

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า
(2019-06-20 00:05:19) อ่าน 613 ตอบ 2


แผนที่ Google Maps