วันเสาร์ ที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 04:09

ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ


นางสมจิต อูปทอง
รอง ปลัดอบต.บ้านเป้า รักษาราชการแทนปลัดฯ

นางเอี่ยมสี แก้ววงค์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุปรียา พันธ์ปวน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกฤษณายุทธ ใจละออ
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า
(2019-06-20 00:05:19) อ่าน 613 ตอบ 2


แผนที่ Google Maps